Spring til hovedindhold

Handelsbetingelser

velkommen til madeamano.com

når du besøger eller handler via denne hjemmeside, accepterer du vores handelsbetingelser, som fremgår nedenfor. følgende betingelser, vedrører tilbud og salg af produkter fra madeamano.com, ejet og vedligeholdt af made a mano aps, store kongensgade 36 — 38, 1. sal, 1264 københavn danmark cvr, nr. dk–28514182

 

Priser

Prisen for varen vil være den som er gældende på bestillingstidspunktet med mindre andet meddeles skriftligt af Selskabet.
Endelig bekræftelse af prisen sker ved modtagelse af ordrebekræftelsen.

Anslåede leveringstider

Selskabet bestræber sig på efter bedste evne at levere ordren som angivet i ordrebekræftelsen. Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for forsinkelse med leveringen. Levering i Danmark kan ske Ab fabrik eller til en adresse bestemt af Kunden. Køber afholder alle leveringsomkostninger.

Kunden er forpligtet i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser til at kontrollere varen ved modtagelsen. Synlige skader skal noteres i fragtbrevet. En skriftlig skadesanmeldelse med fotodokumentation skal straks herefter indsendes til selskabet på mail info@madeamano.com.

I tilfælde af ikke synlige skader eller manglende levering skal en skadesanmeldelse indsendes til selskabet på e-mail senest 5 dage efter leveringen.

Betalingsbetingelser

Med mindre andet er aftalt mellem parterne afsendes varerne først når det samlede beløb er indbetalt af Kunden.
Alle bankomkostninger i forbindelse med betaling af varerne afholdes af Kunden.

Ordrer

En ordre anses først for endelig modtaget, når Kunden har fremsendt en godkendelse af ordrebekræftelse til Selskabet. Herefter kan ordren ikke annulleres.
I forbindelse med afgivelse af en ordre er det Kundens forpligtelse at sikre sig, at ordren er korrekt angivet i ordrebekræftelen.
Udførelsen af en ordrebestilling iværksættes først, når der er modtaget fuld betaling af den afgivne ordre.
Hvis varerne iht. den afgivne ordre svarer til den allerede afgivne ordrebekræftelse, kan disse varer under ingen omstændigheder returneres.
Alle produkter er håndlavede.Variationer i farve herunder dybden af farven, ujævnheder og tykkelsesforskel for både terracotta og lavasten kan forekomme i forhold til udstillingsmodellen. Ved genbestillinger bestræber Selskabet sig på at levere et tilsvarende produkt som det allerede leverede. Ved accept af ordrebekræftelsen accepterer Kunden nærværende betingelser.

Ejendomsret og risikoovergang

Risikoen for bortkomst eller skade på varerne overgår til Kunden ved modtagelsen af varerne.
Ejendomsretten til leverede varer forbliver hos Selskabet indtil Kunden har betalt det fulde ordrebeløb til Selskabet.

Garanti og ansvar

Selskabet har intet ansvar over for Kunden eller 3.mand for de leverede varer, såfremt Kunden ikke til fulde efterlever Selskabets instruktioner omkring behandling af varerne.
Såfremt kunden indenfor 24 måneder efter levering af varerne konstaterer fejl ved varerne og reklamerer herover, kan Selskabet vælge enten at reparere eller udskifte mangelfulde varer, som Selskabet er ansvarlig for.
I tilfælde af en reklamation kan Selskabet bede Kunden om at returnere den vare, som der er reklameret over til Selskabet for Kundens regning. Hvis selskabet efterfølgende bekræfter at være ansvarlig for den mangelfulde vare, vil Selskabet refundere de rimelige omkostninger med fremsendelse af de mangelfulde varer.
Ovenstående garantier finder ikke anvendelse på skader som skyldes almindeligt slid og ælde, pludselig opstået skade eller Kunden eller 3.mands manglende efterlevelse af Selskabets anbefalinger om behandling af varerne.
Enhver indeståelse/garanti – også hvad angår kvalitet og egnethed – som ikke er lovpligtig, finder ikke anvendelse. Ved indgåelse af aftale med Selskabet, accepterer Kunden samtidig, at det alene er garantier iht. nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som kan gøres gældende.
Selskabet er ikke ansvarlig for nogen form for tab eller skade være sig direkte, indirekte, følgeskader eller kontraktuelle med mindre andet direkte fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Misligholdelse

Såfremt kunden a) misligholder aftalen, b) undlader at betale forfaldne krav, c) kommer under konkursbehandling/kurator udpeges, er Selskabet berettiget til at sætte ordren i bero eller annullere ordren og tilbagetage varer, som ikke er fuldt betalt. Selskabet kan tilsvarende gøre brug af ovenstående sanktionerne såfremt Selskabet vurderer, at scenarierne omtalt under a), b) eller c) er nært forestående.

Opretholdelse af aftalen

Parternes aftale opretholdes selvom en domstol måtte anse, at en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs-og leveringsbestemmelser er ugyldige.

Lovvalg

Nærværende aftale er underlagt dansk ret.

Tvister

Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed og ellers skal Sø- og Handelsretten i København være rette værneting.

Forrang

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske tekst i nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal den danske tekst være gældende.

Cookies

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du brugen af ​​cookies. Du har ret til at slå funktionen fra i din browser. Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og gøre den så brugervenlig som muligt. Vi indsamler flere typer oplysninger. Disse oplysninger er anonyme og kan ikke bruges til at identificere dig.